Despre proiect

Includerea populației de etnie romă reprezintă o prioritate publică la nivel european, național și local, nevoia de promovare a culturii romilor și nevoia de conservare a moștenirii culturale imateriale a romilor fiind asumată prin documente strategice și programatice. În acest context, proiectul „Khetanes – Together” presupune dezvoltarea unui concept de antreprenoriat cultural care vizează promovarea culturii romilor prin 7 activități creative contemporane în care vor fi direct implicați etnicii romi.

Un spectacol de teatru muzical, un spectacol de teatru de păpuși, versiunile video ale celor două spectacole care vor fi postate pe pagina de Facebook a proiectului și pe site-ul dedicat, o expoziție de fotografie, o expoziție de pictură și un film documentar vor fi activitățile creative contemporane prin care vor fi promovate în rândul publicului larg tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, portul tradițional și limba comunității de romi din județul Constanța.

Accesul la cultură va fi facilitat pentru 2.000 de romi din zonele defavorizate ale județului Constanța prin asigurarea participării acestora ca spectatori la cele 10 reprezentații ale spectacolului de teatru muzical și cele 30 de reprezentații ale spectacolului de teatru de păpuși precum și la expoziția de pictură și la o expoziție de fotografie. 10 persoane de etnie romă își vor dezvolta abilitățile specifice artei dramatice și artei muzicale participând la un curs de formare non-formală și vor face parte din distribuția spectacolului de teatru muzical. Îmbunătățirea accesului la cultură se va realiza și prin crearea a 18 locuri de muncă în cadrul proiectului; 2.000 de persoane de etnie romă vor fi vizate prin măsuri de consolidare a capacităților, la activitățile cultural-artistice online și offline, cu un total de peste 5.000 de spectatori care urmează să participe.

Aceste activități vor beneficia de contribuția partenerului din România, Asociația „Centrul de Incluziune Socială – Regiunea S-E”, organizație a cărei activitate este dedicată sprijinirii comunității de romi din județul Constanța, precum și de sprijinul partenerului din Norvegia. , Concordia Oslo, care va contribui la managementul proiectului și va oferi consultanță de specialitate în implementarea celor 7 activități creative contemporane.