Asociația „Centrul pentru Incluziune Socială – Regiunea S-E”

Asociația „Centrul pentru Incluziune Socială – Regiunea S-E” este o organizație nonprofit a comunității rome din județul Constanța, înființată în anul 2017, care activează cu misiunea de a promova dialogul social, multiculturalitatea și diversitatea culturală, respectarea valorilor și intereselor civice în procesul de elaborare și implementare a proiectelor și programelor care vizează incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor dezavantajate – în special a celor de etnie romă, astfel încât acestea să se poată integra în societate, să se bucure de autodeterminare și bunăstare individuală și colectivă. Principalele direcții de acțiune ale asociației sunt bazate pe principiul cetățeniei active și sunt concentrate pe nevoia de a elabora, implementa, monitoriza și evalua programe/proiecte adresate comunităților vulnerabile din județul Constanța, cu focus pe membrii comunităților vulnerabile de romi, contribuind astfel la promovarea măsurilor de încredere între populația majoritară și populația minoritară pentru prevenirea creării de tensiuni interetnice și în spiritul creării unei societăți inclusive patronate de principiile diversității și multiculturalismului.